Smoothie

Farmi wholemilk smoothie with rasberry and rosehip 500 g

Nutritional information

100 g product contains:

Merchant information

AS FARMI Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee