Reeglid

tagasi kampaania avalehele

Farmi kohukesekampaania ametlikud reeglid:

1.    Kampaania korraldaja  Maag Piimatööstus AS (Linda 15, 41536 Jõhvi,)  korraldab ajavahemikul 1. oktoobrist -28. novembrini  2014 Farmi kohukeste kampaania

2.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3.    Kampaanias osalemiseks tuleb koguda kümme ( 10) ükskõik millise maitsega Farmi kohukese paberit ning saata see koos kontaktandmetega aadressile Linda 15, Jõhvi 41536. Märksõnaga „Farmi kohuke“. Kohukeste paberitel ei pea olema peal kampaanialinti.

4.   Viimasel loosimisel, 28. novembril 2014 osalevad reeglitele vastavad ümbrikud, mille postituskuupäev (tempel) on hiljemalt 23. november 2014 ( k.a.)

5.    Kampaanias ei või osaleda Maag Piimatööstus AS ja ettevõtete Utopia AS, Havas Media AS  töötajad ja nende perekonnaliikmed

6.    Auhindade loosimine.  

a.    Üle kahe nädala  esmaspäeviti (13. Ja 27. Oktoober ning 10. Ja 28. November) loositakse reeglitele vastavate ümbrike hulgast välja  võitja, kes saab auhinnaks telefoni LG G3. Kokku loositakse välja neli telefoni.

b.   Igal tööpäeval alates 13. Oktoobrist kuni 28. Novembrini loositakse igal tööpäeval välja pilet kahele Su Nägu Kõlab Tuttavalt telesaate finaali.
Finaalsaate lindistus toimub 7. Detsember Tallinnas. Kokku loositakse välja 35x2 piletit.

7.    Loosimise viib läbi Maag piimatööstuse turundusjuht. Igal loosimisel osalevad kõik reeglitele vastavad ümbrikud alates kampaania algusest, välja arvatud juba korra auhinna võitnud inimesed.

8.    Kampaania auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.

9.    Kõikide võitjate  nimed avaldatakse veebiaadressil http://www.farmi.ee/kohuke  hiljemalt loosimisele ja auhinna võitmisele järgneval kolmandal tööpäeval.

10. Juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt seitsme loosimisele järgneva tööpäeva  jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks (alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamisest internetis aadressil http://www.farmi.ee), kontaktiks  jäetud mobiiltelefoni numbrilt ja/või meiliaadressilt, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

11. Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima käesolevaid reegleid ja kõiki korraldaja otsuseid, mis on lõplikud. Korraldajale jääb õigus muuta kampaania reegleid, teavitades sellest eelnevalt avalikkust läbi mõne massimeediakanali.

12. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses ettenähtud maksud auhindadelt.

13. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

14. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmisena kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR ja reklaamikampaaniates jms. tegevustes ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.

15. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele üleriikliku meedia vahendusel.

16. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaaniat läbiviiva ettevõtte aadressil: Maag Piimatööstus AS, (Linda 15, Jõhvi, Eesti), märksõnaga “Farmi kohukeste kampaania”, hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale loosimise toimumist.

17. Kampaania lisainfo internetiaadressil www.farmi.ee.

Tagasi kampaania avalehele


AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee