Projektid

Projekti: Farmi Piimatööstus AS Jõhvi tootmise reovee eelpuhastus, nr 8385, projekteerimistööd on realiseeritud

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 17.06.2014 tehtud nõukogu otsusega nr 3-2_3/765-5/2014 Projekti: „Farmi Piimatööstus AS Jõhvi tootmise reovee eelpuhastus ”.

Projekti käesoleva osa käigus viidi läbi tööprojekti koostamine koos ehitus-arhitektuurilise,  reovee tehnoloogia, kütte- ja ventilatsiooni ning elektri-automaatika osas.

Projekt on olemas Farmi Piimatööstus AS arendusosakonnas paberkandjal, elektroonselt CD-l ja asutuse arvutiserveris.

Projekteerimistööde peatöövõtja oli Schöttli Keskkonnatehnika AS, projekteerimise kogumaksumuseks oli 16 600 eurot, millele lisandus käibemaks. Projekti toetas KIK 5962,17 euroga. Omaosaluse tasus Farmi Piimatööstus AS.

Projekt jätkub reovee eelpuhasti väljaehitamisega. Ehituse peatöövõtjaks on samuti Schöttli Keskkonnatehnika AS. Ehitustööde kogumaksumuseks on 501 844,93 eurot.

 

Sven Otsmaa

Projektijuht


AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee