Sponsorlus
Eestimaise ettevõttena on Farmi Piimatööstuse  jaoks tähtis anda oma panus ühiskonna arengusse, toetades erinevate ettevõtmiste kordaminekut ning edendada kohaliku toidukultuuri arengut. Samuti soovime kaasa aidata ühiskonna terviseteadlikkuse tõstmisele ja spordi arengule Eestis. Farmi vastutuseks on juhtida ettevõtet vastutustundlikult, pidades silmas pikaajalist perspektiivi. Sponsoreeritavas projektis hindame eelkõige järjepidevust, terviklikkust ja inspireerivust.  Peamisteks AS Farmi Piimatööstuse poolt toetatavateks valdkondadeks on tervis, sport ja kultuur. Toetame tervislikku ja aktiivset eluviisi väärtustavaid tegemisi, keskkonnasäästlikke ettevõtmiseid ja kohalikku kultuuri.

Sponsorlustaotlustele vastame 30 päeva jooksul. 
Email again:
AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee