Põnevaid fakte piimatoodetest

Millest sõltub piima hind?

Toiduainete hinnad kujunevad konkreetsete kuluartiklite alusel. Tootmissisendite kallinemine on olnud pidev, samas pole eesti tarbijad näinud niivõrd odavaid toiduainete hindu juba aastaid.

Mõned näited, mis hinda mõjutavad ja mis on olnud enamuses poliitilised otsused:

  • taara EL keskmisest kõrgemad tagastusmäärad;
  • pakendite EL keskmisest kõrgemad aktsiisitasud,
  • kütuse (mis mõjutab koheselt transpordi hindu)
  • energiaressursside kallinemine (seoses elektri vabaturu avanemisega alates 01.aprillist 2010 tõusis elektri hind tööstustele ja kaubandusele ca’ 40%; sama ootab ees lähiaastail tavatarbijat);
  • tooranafta kallinemisest MI turul tingitud pakendite ja toidukilede kallinemine 10%;
  • kaubanduse poolt esitatavad nõuded jne.,jne. 

Konkreetsemalt piima hinnast ja seda mõjutavatest teguritest.

Piimatoodete hindu mõjutab otseselt olukord maailmaturul. Kui eksportturgudel nõudlus suureneb, siis hakkavad Eesti tootjad järjest enam piimatooteid eksportima. See aga tekitab nõudlust toorpiima järgi, mis omakorda viib toorpiima hinna üles. Kuna toorpiima hind ei muutu vaid eksportoodete osas võid kogu turul ühtlaselt, siis tõuseb ka koduturul müüdavate toodete omahind. Et tööstusel oleks mõtet koduturule müüa, tõstetakse loogilise jätkuna ka koduturu toodete hindu.

Ja teisest küljest. Toorpiima tootmine ei ole juba ammu ainult Eesti sisene äri. Täna liigub suur osa Eestis lüpstud piimast Leetu. Selle põhjuseks on, et Leedus on keskmine farm väga väike, piima kvaliteet halb ja toodetav kogus järjest vähenemas. Leedu piimakombinaadid maksvad Leedu tootjatele väga madalat piimahinda ja Eesti piimatootjale väga kõrget piimahinda. Keskmine hind tuleb kokku sobilik. Eesti piimatööstus aga peab kogu toorme eest maksma sama tasu, mis leedukad vaid väikse osa eest. Piimatootmine Eestis ei ole väikeste talunike ja vanaemade hobi. Piimatootmine on äri, farmid on Euroopa ühed suurimad ja nende omanikud on sageli välismaised investorid.

Just praegu on MI turul piimatoodete hinnad tõusnud ja väike Eesti ei ole siin mingi mõjutaja, küll aga saavad tootjad küsida oma toodete eest natukenegi kõrgemat hinda.


Autor: Farmi PT


AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee